Styrelsen 2018

Michaela Nordlin
Ordförande

Therese Holmberg
Sekreterare

Anna Höök
Ledamot

Amelie Ramsten
Vice ordförande

Lea Rydén
Ledamot

Felicia Neiderstam
Suppleant

Johanna Berglund
Kassör

Emilie Dahl
Ledamot

Evelina Gölles
Suppleant

Vill du bli en del av styrelsen?

Kontakta valberedningen

Revisorer

Marie Nordlin
Jan-Olof Dahl

Valberedning

okänt