Styrelsen 2019

Anna Höök
Ordförande

Johanna Sandberg
Suppleant

Felicia Neiderstam
Ledamot

Meja Sillén Edmark
Suppleant

Caroline Lindstedt
Vice ordförande

Johanna Berglund
Ledamot/Kassör

Evelina Gölles
Ledamot

Vill du bli en del av styrelsen?

Kontakta valberedningen

Revisorer

Marie Nordlin
Jan-Olof Dahl

Valberedning

okänt