Bruks

I bruks prövas hund och förare i både en lydnadsdel och i ett specialmoment.
Lydnadsdelen består av olika moment, såsom gå fot, gå före, inkallning, apportering och hopp över hinder. I de svårare klasserna ökas svårigheten.
Specialmomenten man väljer mellan är spår, sök, rapport, patrull och skydd.
I spår ska hunden följa ett markbundet spår efter en människa, samt markera
föremål som personen lagt ut.
I sök ska hunden leta och markera människor som ligger gömda i terrängen.
I rapport ska hunden springa mellan olika stationer på så kort tid som möjligt.
I patrull ska hunden spåra, markera tappade föremål och upptäcka luftvittring och ljud från människor.
I skydd ska hunden bland annat stoppa en flyende person och avvärja kraftiga hot mot föraren (endast för brukshundsraser och förare över 18 år).

Bruks har fyra svårighetsklasser: apellklass, lägre klass, högre klass och elitklass. I alla specialmoment, förutom skydd, är alla förare och renrasiga hundar välkomna att tävla.
Läs mer om bruks på Svenska brukshundsklubben hemsida.

Alt Text