Lydnadyolo

Till skillnad från så kallad allmänlydnad ska hunden i tävlingslydnad med hjälp av sin förare utföra moment, där den ska jobba både nära och på avstånd från sin förare. I den enklaste klassen i tävlingslydnad utförs bl.a. apportering, inkallning, läggande och ställande. I lydnad krävs en signalkänslig hund och ett samarbete mellan hund och förare. Grenen är öppen för alla hundar och förare, även blandraser.

Du kan läsa mer om lydnad på SBKs hemsida.