Styrelsen 2020

För att en förening ska överleva och kunna fungera krävs det att den drivs framåt. Det behövs bland annat en styrelse som tar tag i viktiga frågor, planera kurser och aktiviteter, och engagerar medlemmarna. 

Nedan presenteras klubbens styrelse för 2020. Styrelsen planerar och håller i kurser, hyr in/är instruktörer, uppdaterar våra sociala plattformar och förverkligar i möjligaste mån medlemmarnas önskemål! Här hittar du även kort information om våra styrelsemedlemmar.

Anna Höök
Ordförande

Astrid Stål
Suppleant

Sara Cattelin
Ledamot

Caroline Lindstedt
Vice ordförande

Johanna Berglund
Ledamot/Kassör

Maxine Welke
Ledamot

Johanna Sandberg
Ledamot/sekreterare

Meja Sillén Edmark
Ledamot

Vill du bli en del av styrelsen?

Kontakta valberedningen

Vill du läsa mer om styrelsen?

Klicka här!

Revisorer

Michaela Nordlin

Evelina Gölles: Suppleant

 

Valberedning

Ewelina Buss Forsberg: Ledamot (Sammankallande)

Lea Rydén: Suppleant