Styrelsen

Excellent staff who work hard

Styrelsen 2020

För att en förening ska överleva och kunna fungera krävs det att den drivs framåt. Det behövs bland annat en styrelse som tar tag i viktiga frågor, planera kurser och aktiviteter, och engagerar medlemmarna. 

Nedan presenteras klubbens styrelse för 2020. Styrelsen planerar och håller i kurser, hyr in/är instruktörer, uppdaterar våra sociala plattformar och förverkligar i möjligaste mån medlemmarnas önskemål! Klicka på “läs mer om styrelsen” om du vill hitta mer information om våra styrelsemedlemmar.

Anna Höök
Ordförande

Astrid Stål
Suppleant

Sara Cattelin
Ledamot

Caroline Lindstedt
Vice ordförande

Johanna Berglund
Ledamot/Kassör

Maxine Welke
Ledamot

Johanna Sandberg
Ledamot/sekreterare

Meja Sillén Edmark
Ledamot

Vill du bli en del av styrelsen?

Kontakta valberedningen

Vill du läsa mer om styrelsen?

Klicka här!

REVISORER

Michaela Nordlin

Evelina Gölles: Suppleant

 

VALBEREDNING

Ewelina Buss Forsberg: Ledamot (Sammankallande)

Lea Rydén: Suppleant