Utskick och kommunikation

Vi använder oss av olika kanaler för att nå med information ut till våra medlemmar. Vi skickar årligen ut kallelser med post till års- och medlemsmöten samt i vissa fall inbjudan till våra aktiviteter. Vi använder oss även av mejlutskick. Då det inte är obligatoriskt att ange mejladressen när man blir medlem hos oss, kan det vara så att du går miste om våra mejlutskick med aktiviteter och nyheter om du inte angett denna. Om du inte får några mejl från oss så ska du höra av dig till Sveriges Hundungdoms kansli info@shu.se.

En annan kommunikationskanal är vår Facebooksida som administreras av styrelsen. Här postar vi bilder och info om nyheter och saker som händer i klubben. Gå gärna in och gilla!