Anpassningar corona

Anpassningar corona

För att kunna genomföra kurser och aktiviteter under coronapandemin vidtar vi självklart de åtgärder som behövs för att hjälpas åt att minska smittspridningen. Vi förhåller oss till SKK:s restriktioner för kursverksamhet och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Vi planerar utifrån förutsättningarna och genomför de kurser och aktiviteter vi kan. De kurser och aktiviteter som kan hållas digitalt blir online, men en del och de flesta kurser planeras att ske på plats. Under alla träffar är vi utomhus, max 8 personer. Vi håller gott med avstånd till varandra och man kommer självklart endast om man är helt frisk utan symtom.